header

Dolná Ves

Faktúry 2020 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2020
2
3
4
5
6
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.


 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2020/1 MADE spol.
s.r.o.
Systémová podpora
URBIS
16.01.
2020
100 Platobný
príkaz
DF2020/2 Orange a.s. Mobil 16.01.
2020
43,29 Platobný
príkaz
DF2020/3 Mountfield SK
s.r.o.
Náradie 03.02.
2020
951,90 Platobný
príkaz
DF2020/4 Norbert Štefanovič
Žiar nad Hronom
Materiál 24.01.
2020
200 Platobný
príkaz
DF2020/5 SOZA Autorská odmena 11.02.
2020
14,28 Platobný
príkaz
DF2020/6 SOZA Autorská odmena 11.02.
2020
12 Platobný
príkaz
DF2020/7 Orange a.s. Mobil 11.02.
2020
41,30 Platobný
príkaz
DF2020/8 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.02.
2020
36 Platobný
príkaz
DF2020/9 TES-SLOVAKIA,
s.r.o.
Materiál 09.02.
2020
494,71 Platobný
príkaz
DF2020/10 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.02.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/11 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.02.
2020
531,74 Platobný
príkaz
DF2020/12 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 16.03.
2020
24,02 Platobný
príkaz
DF2020/13 Zaťko Peter
Horná Ves
Údržba ciest 21.02.
2020
66 Hotovosť
DF2020/14 Orange a.s. Mobil 14.03.
2020
41,30 Platobný
príkaz
DF2020/15 Centrum polygraf.
služieb
Potvrdenie o pobyte
bianco
26.03.
2020
19,82 Platobný
príkaz
DF2020/16 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.03.
2020
36 Platobný
príkaz
DF2020/17 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.03.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/18 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro materiál 18.03.
2020
141,63 Platobný
príkaz
DF2020/19 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 19.03.
2020
365,98 Platobný
príkaz
DF2020/20 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.04.
2020
15,28 Platobný
príkaz

 

 

 

 


 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2020/21 ELEKTRO FRIEBERT
s.r.o.
Elektro materiál 30.03.
2020
10,37 Platobný
príkaz
DF2020/22 SLOVGRAM
Bratislava
Odmeny výkonným
umelcom
16.04.
2020
38,40 Platobný
príkaz
DF2020/23 Orange a.s. Mobil 12.04.
2020
43,38 Platobný
príkaz
DF2020/24 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.04.
2020
36 Platobný
príkaz
DF2020/25 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
15.04.
2020
100 Platobný
príkaz
DF2020/26 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
20.04.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/27 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 20.04.
2020
215,28 Platobný
príkaz
DF2020/28 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 15.05.
2020
17,44 Platobný
príkaz
DF2020/29 Webhouse, s.r.o. Doména 03.05.
2020
14,28 Platobný
príkaz
DF2020/30 Ing.Cibulková Daniela Audítorské služby 12.05.
2020
300 Platobný
príkaz
DF2020/31 Orange a.s. Mobil 13.05.
2020
41,30 Platobný
príkaz
DF2020/32 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.05.
2020
75 Platobný
príkaz
DF2020/33 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.05.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/34 VIAKOM SK
s.r.o.
Kamerový systém 25.05.
2020
1372,13 Platobný
príkaz
DF2020/35 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 20.05.
2020
389,65 Platobný
príkaz
DF2020/36 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.06.
2020
32,23 Platobný
príkaz
DF2020/37 Mária Lackovičová
O.K.
Materiál 25.05.
2020
65,20 Platobný
príkaz
DF2020/38 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 03.06.
2020
1,44 Platobný
príkaz
DF2020/39 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 03.06.
2020
4,32 Platobný
príkaz
DF2020/40 Webhouse, s.r.o. Web Hosting 10.06.
2020
51,70 Platobný
príkaz

 

  


 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2020/41

Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.06.
2020
36 Platobný
 príkaz
DF2020/42 Orange a.s. Mobil 12.06.
2020
41,68 Platobný
príkaz
DF2020/43 SFOS.SK s.r.o. Materiál 18.06.
2020
24,84 Platobný
príkaz
DF2020/44 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.06.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/45 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 17.06.
2020
381,05 Platobný
príkaz
DF2020/46 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 15.07.
2020
31,85 Platobný
príkaz
DF2020/47 3W Slovakia, s.r.o. Virtuálny cintorín 23.06.
2020
51,36 Platobný
príkaz
DF2020/48 Orange a.s. Mobil 13.07.
2020
41,30 Platobný
príkaz
DF2020/49 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.07.
2020
36 Platobný
príkaz
DF2020/50 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
15.07.
2020
100 Platobný
príkaz
DF2020/51 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Dom smútku 16.07.
2020
5,33 Platobný
príkaz
DF2020/52 Daniel Friebert
Kremnica1
Elektro materiál 14.07.
2020
76,57 Platobný
príkaz
DF2020/53 Daniel Friebert
Kremnica1
Elektro materiál 14.07.
2020
32,07 Platobný
príkaz
DF2020/54 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
20.07.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/55 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 16.07.
2020
391,81 Platobný
príkaz
DF2020/56 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.08.
2020
31,18 Platobný
príkaz
DF2020/57 Detské ihriská SK
s.r.o.
Kontrola 17.07.
2020
65 Platobný
príkaz
DF2020/58 Orange a.s. Mobil 12.08.
2020
41,30 Platobný
príkaz
DF2020/59 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.08.
2020
36 Platobný
príkaz
DF2020/60 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.08.
2020
31,20 Platobný
príkaz

 

 

 

 


 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2020/61

Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.08.
2020
609,24 Platobný
 príkaz
DF2020/62 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.09.
2020
48,16 Platobný
príkaz
DF2020/63 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.09.
2020
36 Platobný
príkaz
DF2020/64 Orange a.s. Mobil 12.09.
2020
41,30 Platobný
príkaz
DF2020/65 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.09.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/66 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.09.
2020
374,59 Platobný
príkaz
DF2020/67 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 15.10.
2020
31,51 Platobný
príkaz
DF2020/68 Generali poisťovňa,
a.s.
Poistné 17.09.
2020
540,37 Platobný
príkaz
DF2020/69 ELEKTRO FRIEBERT
s.r.o.
Elektro materiál 29.09.
2020
228,53 Platobný
príkaz
DF2020/70 JUDr.Samuel Baránik,
advokát
Právne služby 29.09.
2020
360,62 Platobný
príkaz
DF2020/71 Orange a.s. Mobil 13.10.
2020
41,30 Platobný
príkaz
DF2020/72 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.10.
2020
36 Platobný
príkaz
DF2020/73 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
15.10.
2020
100 Platobný
príkaz
DF2020/74 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
19.10.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/75 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 20.10.
2020
355,21 Platobný
príkaz
DF2020/76 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.11.
2020
30,34 Platobný
príkaz
DF2020/77 PESL,spol. s.r.o. Laminátové kryty 20.10.
2020
193,20 Platobný
príkaz
DF2020/78 Ján Grajzeľ
Košice
Darčekové predmety 27.10.
2020
372,80 Platobný
príkaz
DF2020/79 Mária Lackovičová
Husquarna
Spotrebný materiál 03.11.
2020
313,10 Platobný
príkaz
DF2020/80 Orange a.s. Mobil 12.11.
2020
41,26 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2020/81

Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.11.
2020
117 Platobný
 príkaz
DF2020/82 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.11.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/83 Svetelné dekorácie
s.r.o.
Vanočná výzdoba 20.11.
2020
720 Platobný
príkaz
DF2020/84 GRREI, s.r.o. Výrobky zo žuly 24.11.
2020
876,80 Platobný
príkaz
DF2020/85 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 20.10.
2020
421,94 Platobný
príkaz
DF2020/86 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 15.12.
2020
33,58 Platobný
príkaz
DF2020/87 KOVOTYP s.r.o. spotrebný mat. 25.11.
2020
125,67 Platobný
príkaz
DF2020/88 Orange a.s. Mobil 13.12.
2020
41,30 Platobný
príkaz
DF2020/89 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14,11.09.
2020
36 Platobný
príkaz
DF2020/90 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 17.12.
2020
8,65 Platobný
príkaz
DF2020/91 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 17.12.
2020
2,88 Platobný
príkaz
DF2020/92 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.12.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/93 Dynava s.r.o. Montážny materiál 16.12.
2020
2800,04 Platobný
príkaz
DF2020/94 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.12.
2020
370,28 Platobný
príkaz
DF2020/95 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.01.
2021
32,98 Platobný
príkaz
DF2020/96 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.01.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2020/97 Dušan Reiter
Horná Ves
Prevádzkovanie
pohrebiska
22.12.
2020
33,19 Platobný
príkaz
DF2020/98 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Multifunkčná
tlačiareň
05.01.
2021
241 Platobný
príkaz
DF2020/99 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.01.
2021
31,20 Platobný
príkaz
DF2020/100 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Dom smútku 19.01.
2021
5,26 Platobný
príkaz

 

 

 

 

 

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2020/101

Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 14.01.
2021
585,56 Platobný
 príkaz
DF2020/102 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.02.
2021
43,56 Platobný
príkaz
DF2020/103 Stredoslovenská
energetika
Preplatok 29.01.
2021
788 Platobný
príkaz
DF2020/104 Stredoslovenská
energetika
Preplatok 29.01.
2021
2,46 Platobný
príkaz
DF2020/105 Stredoslovenská
energetika
Nedoplatok 29.01.
2021
174,34 Platobný
príkaz
DF2020/106 Stredoslovenská
energetika
Preplatok 29.01.
2021
25,17 Platobný
príkaz
DF2020/107 Stredoslovenská
energetika
Preplatok 29.01.
2021
343,90 Platobný
príkaz
DF2020/108 ČSOB Vedenie účtu 31.01.
2021
48 Platobný
príkaz

 

 

Meniny

Dnes: Albín
Zajtra: Anežka
Pozajtra: Bohumil(a)

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting