header

Dolná Ves

VZN PDF Tlačiť E-mail

2023

Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2015

pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 1/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Dolná Ves

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Ves

2014

pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti

2013

 

 

pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 1/2013 o zneškodnení obsahu žúmp, septikova náhradného zásobovania pitnou vodou

2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 1/2012 o evidencii a podmienkach držania psov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 3/2012 o miestnej dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 4/2012 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 5/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 6/2012 o miestnej dani za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 7/2012 o miestnej dani za predajné automaty

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 8/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

2011

pdf_Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci

pdf_Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Ves č. 1/2008 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2008

pdf_ZMENA č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Ves č. 1/2008 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf_ZMENA č.2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Ves č.1/2008 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Meniny

Dnes: Vladimír
Zajtra: Jakub
Pozajtra: Anna

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting