header

Dolná Ves

Register faktúr PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Register faktúr
2
3
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

 

 Faktúry 2013
  

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2013/1 INPROST, s.r.o. Obecné noviny 09.01.
2013
52 Platobný
príkaz
DF2013/2 MADE spol. s.r.o Systémová podpora
Urbis
09.01.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/3 Remek, s.r.o. Údržba SW 11.01.
2013
100,69 Platobný
príkaz
DF2013/4 KOOPERATÍVA Poistné majetku 23.01.
2013
51,09 Platobný
príkaz
DF2013/5 Elektroslovakia,s.r.o.
Žiar nad Hronom
Elektromontážne
práce
23.01.
2013
719,16 Platobný
príkaz
DF2013/6 SOZA Reprodukovaná
hudba
13.02.
2013
12 Platobný
príkaz
DF2013/7 SOZA Autorská odmena 13.02.
2013
14,28 Platobný
príkaz
DF2013/8 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 18.02.
2013
55,87 Platobný
príkaz
DF2013/9 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 13.02.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/10 Technické služby Odvoz odpadu 13.02.
2013
334,25 Platobný
príkaz
DF2013/11 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
06.02.
2013
340 Platobný
príkaz
DF2013/12 Zaťko Peter Zimná údržba
miestnych komunikácií
06.03.
2013
310 Platobný
príkaz
DF2103/13 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 15.03.
2013
64,81 Platobný
príkaz
DF2013/14 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 18.03.
2013
36 Platobný
príkaz
DF2013/15 KOOPERATÍVA Poistné majetku 05.03.
2013
156,04 Platobný
príkaz
DF2013/16 Technické služby Odvoz smetí 18.03.
2013
339,17 Platobný
príkaz
DF2013/17 MADE spol. s.r.o Prekonvertovanie údajov 18.03.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/18 MADE spol. s.r.o Systémová podpora 05.04.
2013
100 Platobný
príkaz
DF2013/19 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.04.
2013
62,60 Platobný
príkaz
DF2013/20 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW 10.04.
2013
36 Platobný
príkaz

  

Meniny

Dnes: Melánia
Zajtra: Diana
Pozajtra: Berta

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting