header

Dolná Ves

Faktúry 2014 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2014
2
3
4
Celý článok

 Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2014/1 KOOPERATÍVA Poistné majetku 02.01.
2014
51,09 Platobný
príkaz
DF2014/2 MADE spol. s.r.o Systém Urbis 16.01.
2014
100 Platobný
príkaz
DF2014/3 Technické služby Odvoz odpadu 18.02.
2014
382,34 Platobný
príkaz
DF2014/4 Infosystémy,
spol.s.r.o.
Údržba SW 14.02.
2014
36 Platobný
príkaz
DF2014/5 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.02.
2014
45,83 Platobný
príkaz
DF2014/6 SOZA Reprodukovaná
hudba
26.02.
2014
12 Platobný
príkaz
DF2014/7 SOZA Autorská odmena 26.02.
2014
14,28 Platobný
príkaz
DF2014/8 Infosystémy
spol.s.r.o.
Údržba SW 14.03.
2014
36 Platobný
príkaz
DF2014/9

VAŠA Slovensko,
s.r.o.

Stravné lístky 12.03.
2014
627,88 Platobný
príkaz
DF2014/10 Infosystémy,
spol.s.r.o.
Údržba SW 26.03.
2014
42,90 Platobný
príkaz
DF2014/11 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka 17.03.
2014
33,70 Platobný
príkaz
DF2014/12 Technické služby Odvoz odpadu 19.03.
2014
377.79 Platobný
príkaz
DF2014/13 SLOVGRAM Odmeny umelcom

8.04
2014

33,50 Platobný
príkaz
DF2014/14 MADE spol. s.r.o Systém Urbis

15.04
2014

100 Platobný
príkaz
DF2014/15 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Údržba SW

14.04
2014

36 Platobný
príkaz
DF2014/16 Technické služby Odvoz odpadu

16.04
2014

368,90 Platobný
príkaz
DF2014/17 Slovak Telekom, a.s. Telefón, pevná linka

17.04
2014

38,38 Platobný
príkaz
DF2014/18 WEBSOLUTION Doména

2.05
2014

14,75 Platobný
príkaz
DF2014/19 Peter Galbavý
Hliník nad Hronom
Tepovanie sedačky

30.05
2014

30 Platobný
príkaz
DF2014/20 JANTAR-WOOD s.r.o. Stavebné rezivo

28.04.
2014

97,92 Platobný
príkaz


 

Meniny

Dnes: Valér
Zajtra: Jela
Pozajtra: Marcel

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting