header

Dolná Ves

Faktúry 2018 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2018
2
3
4
5
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2018/1 MADE spol.
s.r.o.
Systémová podpora
URBIS
16.01.
2018
100 Platobný
príkaz
DF2018/2 Orange a.s. Mobil 16.01.
2018
41,79 Platobný
príkaz
DF2018/3 Stredoslovenská
energetika
Nedoplatok 24.01.
2018
121,11 Platobný
príkaz
DF2018/4 Kancelária 24h
s.r.o.
Stoličky 06.02.
2018
140,23 Platobný
príkaz
DF2018/5 Orange a.s. Mobil 15.02.
2018
51,85 Platobný
príkaz
DF2018/6 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.02.
2018
36 Platobný
príkaz
DF2018/7 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 19.02.
2018
420,71 Platobný
príkaz
DF2018/8 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
19.02.
2018
36,61 Platobný
príkaz
DF2018/9 ProfiTTsport
s.r.o.
Loptičky 15.02.
2018
98,90 Platobný
príkaz
DF2018/10 SOZA Autorská odmena 23.02.
2018
12 Platobný
príkaz
DF2018/11 SOZA Autorská odmena 23.02.
2018
14,28 Platobný
príkaz
DF2018/12 Orange a.s. Mobil 15.03.
2018
45,79 Platobný
príkaz
DF2018/13 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
19.03.
2018
35,32 Platobný
príkaz
DF2018/14 Stredoslovenská
energetika
Nedoplatok 05.03.
2018
84,28 Platobný
príkaz
DF2018/15 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 16.03.
2018
393,11 Platobný
príkaz
DF2018/16 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.03.
2018
36 Platobný
príkaz
DF2018/17 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro inštalačný
materiál
29.03.
2018
146,52 Platobný
príkaz
DF2018/18 SLOVGRAM
Bratislava
Odmeny umelcom 11.04.
2018
38,50 Platobný
príkaz
DF2018/19 JLT Slovakia
s.r.o.
Ohrievacie telesá 10.04.
2018
307,38 Platobný
príkaz
DF2018/20 Orange a.s. Mobil 12.04.
2018
43,07 Platobný
príkaz

  

Meniny

Dnes: Vladimír
Zajtra: Jakub
Pozajtra: Anna

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting