header

Dolná Ves

Faktúry 2021 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2021
2
3
4
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2021/1 Orange a.s. Mobil 12.01.
2021
60,66 Platobný
príkaz
DF2021/2 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
18.01.
2021
100 Platobný
príkaz
DF2021/3 Orange a.s. Mobil 12.02.
2021
55,39 Platobný
príkaz
DF2021/4 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.02.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/5 SLOVGRAM Odmeny výkonným
umelcom
22.02.
2021
38,40 Platobný
príkaz
DF2021/6 Ticket Service
s.r.o.
Poukážky 17.02.
2021
833,88 Platobný
príkaz
DF2021/7 Samuel Zaťko Údržba ciest 19.02.
2021
200 Platobný
príkaz
DF2021/8 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.02.
2021
340,14 Platobný
príkaz
DF2021/9 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 17.03.
2021
24,38 Platobný
príkaz
DF2021/10 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.02.
2021
31,20 Platobný
príkaz
DF2021/11 Orange a.s. Mobil 15.03.
2021
46 Platobný
príkaz
DF2021/12 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.03.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/13 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.03.
2021
35,36 Platobný
príkaz
DF2021/14 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 19.03.
2021
353,06 Platobný
príkaz
DF2021/15 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.04.
2021
27,32 Platobný
príkaz
DF2021/16 Samuel Zaťko Údržba ciest 23.03.
2021
75 Platobný
príkaz
DF2021/17 Orange a.s. Mobil 12.04.
2021
59,96 Platobný
príkaz
DF2021/18 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
14.04.
2021
100 Platobný
príkaz
DF2021/19 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.04.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/20 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.03.
2021
33 Platobný
príkaz

 


 


 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2021/21 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 22.04.
2021
361,67 Platobný
príkaz
DF2021/22 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 15.05.
2021
41,69 Platobný
príkaz
DF2021/23 Regionálne vzdelávacie
centrum
Publikácia 07.05.
2021
35,50 Platobný
príkaz
DF2021/24 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.05.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/25 Orange a.s. Mobil 13.05.
2021
67,87 Platobný
príkaz
DF2021/26 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.03.
2021
33 Platobný
príkaz
DF2021/27 Webhouse, s.r.o. Doména 03.05.
2021
14,28 Platobný
príkaz
DF2021/28 FORK, s.r.o. Pamätná kniha 20.05.
2021
37 Platobný
príkaz
DF2021/29 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.05.
2021
340,14 Platobný
príkaz
DF2021/30 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 14.06.
2021
37,69 Platobný
príkaz
DF2021/31 Webhouse, s.r.o. Webhosting 10.06.
2021
51,70 Platobný
príkaz
DF2021/32 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 07.06.
2021
4,34 Platobný
príkaz
DF2021/33 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 07.06.
2021
1,45 Platobný
príkaz
DF2021/34 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.06.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/35 Orange a.s. Mobil 12.06.
2021
70,11 Platobný
príkaz
DF2021/36 Ing.Cibulová Daniela Audítorské služby 07.06.
2021
600 Platobný
príkaz
DF2021/37 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.06.
2021
33 Platobný
príkaz
DF2021/38 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 21.06.
2021
365,98 Platobný
príkaz
DF2021/39 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 21.06.
2021
43,13 Platobný
príkaz
DF2021/40 BROS Computing,
s.r.o.
GDPR 18.01.
2021
180 Platobný
príkaz

 

  

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2021/41

Orange a.s. Mobil 13.07.
2021
66,90 Platobný
 príkaz
DF2021/42 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.07.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/43 MADE spol.s.r.o. Systémová podpora
URBIS
15.07.
2021
100 Platobný
príkaz
DF2021/44 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné
Dom smútku
16.07.
2021
5,29 Platobný
príkaz
DF2021/45 SOZA Autorská odmena 24.07.
2021
14,28 Platobný
príkaz
DF2021/46 SOZA Autorská odmena 24.07.
2021
12 Platobný
príkaz
DF2021/47 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 21.07.
2021
329,38 Platobný
príkaz
DF2021/48 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 21.07.
2021
36,72 Platobný
príkaz
DF2021/49 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
19.07.
2021
33 Platobný
príkaz
DF2021/50 BRSC a.s. Úprava miestnej
komunikácie
01.08.
2021
1005,60 Platobný
príkaz
DF2021/51 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.08.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/52 Orange a.s. Mobil 12.08.
2021
66,80 Platobný
príkaz
DF2021/53 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.08.
2021
38,20 Platobný
príkaz
DF2021/54 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.08.
2021
553,27 Platobný
príkaz
DF2021/55 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 18.08.
2021
60,71 Platobný
príkaz
DF2021/56 GENERALI Poistné 17.09.
2021
540,37 Platobný
príkaz
DF2021/57 3W Slovakia
s.r.o.
Softvérové služby 10.08.
2021
51,36 Platobný
príkaz
DF2021/58 Orange a.s. Mobil 13.09.
2021
66,80 Platobný
príkaz
DF2021/59 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.09.
2021
36 Platobný
príkaz
DF2021/60 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
20.09.
2021
33 Platobný
príkaz

 

  

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady

DF2021/61

Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 20.09.
2021
355,21 Platobný
 príkaz
DF2021/62 Technické služby
a.s.
Uloženie odpadu 20.09.
2021
41,69 Platobný
príkaz
DF2021/63 Pema com
s.r.o.
Montážny materiál 21.09.
2021
2782,27 Platobný
príkaz
DF2021/64 REPRE,
s.r.o.
Kancelársky materiál 14.09.
2021
210,60 Platobný
príkaz
DF2021/65     18.09.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/66     18.09.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/67     15.10.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/68     17.09.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/69     29.09.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/70     29.09.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/71     13.10.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/72     14.10.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/73     15.10.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/74     19.10.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/75     20.10.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/76     14.11.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/77     20.10.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/78     27.10.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/79     03.11.
2021
  Platobný
príkaz
DF2021/80     12.11.
2021
  Platobný
príkaz

 

 

Meniny

Dnes: Albín
Zajtra: Anežka
Pozajtra: Bohumil(a)

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting