header

Dolná Ves

Faktúry 2019 PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Faktúry 2019
2
3
4
5
6
Celý článok

Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2019/1 MADE spol.
s.r.o.
Systémová podpora
URBIS
16.01.
2019
100 Platobný
príkaz
DF2019/2 Orange a.s. Mobil 16.01.
2019
49,60 Platobný
príkaz
DF2019/3 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.01.
2019
35,60 Platobný
príkaz
DF2019/4 SLOVGRAM
Bratislava
Odmeny umelcom 04.02.
2019
38,40 Platobný
príkaz
DF2019/5 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 11.02.
2019
84 Platobný
príkaz
DF2019/6 SOZA Autorská odmena 12.02.
2019
12 Platobný
príkaz
DF2019/7 SOZA Autorská odmena 12.02.
2019
14,28 Platobný
príkaz
DF2019/8 Zaťko Peter
Horná Ves
Zimná údržba ciest 14.02.
2019
473 Platobný
príkaz
DF2019/9 Orange a.s. Mobil 12.02.
2019
50,88 Platobný
príkaz
DF2019/10 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.02.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/11 ALUokno,spol
s.r.o.
Zámky,malé,veľké 28.01.
2019
241,20 Platobný
príkaz
DF2019/12 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro.inštal.
materiál
15.02.
2019
108,84 Platobný
príkaz
DF2019/13 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.02.
2019
35,59 Platobný
príkaz
DF2019/14 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.02.
2019
499,45 Platobný
príkaz
DF2019/15 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 17.02.
2019
18,38 Platobný
príkaz
DF2019/16 Banskobystrická reg.
správa ciest, a.s.
Údržba ciest 20.02.
2019
184,80 Platobný
príkaz
DF2019/17 GALČÍK s.r.o.
Želovce
Výrub stromu 14.03.
2019
300 Platobný
príkaz
DF2019/18 Orange a.s. Mobil 15.03.
2019
43,53 Platobný
príkaz
DF2019/19 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.03.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/20 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 14.04.
2019
335,83 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2019/21 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 14.04.
2019
12,19 Platobný
príkaz
DF2019/22 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.03.
2019
35,65 Platobný
príkaz
DF2019/23 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.04.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/24 MADE spol.
s.r.o.
Systémová podpora
URBIS
15.04.
2019
100 Platobný
príkaz
DF2019/25 Orange a.s. Mobil 12.04.
2019
41,41 Platobný
príkaz
DF2019/26 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 17.04.
2019
419,80 Platobný
príkaz
DF2019/27 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 14.04.
2019
19,19 Platobný
príkaz
DF2019/28 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
20.07.
2019
28,88 Platobný
príkaz
DF2019/29 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.05.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/30 Orange a.s. Mobil 13.05.
2019
41,30 Platobný
príkaz
DF2019/31 Webhouse,
s.r.o.
Registrácia
domény
03.05.
2019
14,25 Platobný
príkaz
DF2019/32 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
20.05.
2019
31,20 Platobný
príkaz
DF2019/33 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 21.05.
2019
359,52 Platobný
príkaz
DF2019/34 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 14.06.
2019
19,29 Platobný
príkaz
DF2019/35 Webhouse,
s.r.o.
Webhosting 10.06.
2019
51,70 Platobný
príkaz
DF2019/36 Orange a.s. Mobil 12.06.
2019
47,55 Platobný
príkaz
DF2019/37 BEKWOODCOTE s.r.o.
Bratislava
Materiál 14.06.
2019
157,42 Platobný
príkaz
DF2019/38 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.06.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/39 Divadlo Clipperton
Snina
Divadelné 
predstavenie
17.06.
2019
170 Platobný
príkaz
DF2019/40 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.06.
2019
31,20 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2019/41 3W Slovakia,
s.r.o.
Virtualnycintorin 20.06.
2019
51,36 Platobný
príkaz
DF2019/42 Mária Lackovičová
Husqvarna
Materiál 06.06.
2019
122,60 Platobný
príkaz
DF2019/43 Daniel Friebert
Kremnica
Elektro.inštal.
materiál
14.06.
2019
112,18 Platobný
príkaz
DF2019/44 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 17.06.
2019
8,65 Platobný
príkaz
DF2019/45 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 17.06.
2019
1,44 Platobný
príkaz
DF2019/46 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 21.05.
2019
365,98 Platobný
príkaz
DF2019/47 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 15.07.
2019
17,23 Platobný
príkaz
DF2019/48 Helena Melišová
Sklené Teplice
Štátny archív 25.06.
2019
401 Platobný
príkaz
DF2019/49 Ing.Cibulková Daniela Audítorské služby 24.06.
2019
324 Platobný
príkaz
DF2019/50 Daniela Boboková
Banský Studenec
Workshop 24.06.
2019
100 Platobný
príkaz
DF2019/51 MADE spol.
s.r.o.
Systémová podpora
URBIS
15.07.
2019
100 Platobný
príkaz
DF2019/52 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.07.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/53 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 15.07.
2019
39 Platobný
príkaz
DF2019/54 Orange a.s. Mobil 13.07.
2019
43,30 Platobný
príkaz
DF2019/55 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné
Dom smútku
18.07.
2019
5,24 Platobný
príkaz
DF2019/56 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.07.
2019
31,20 Platobný
príkaz
DF2019/57 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 17.07.
2019
374,59 Platobný
príkaz
DF2019/58 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 14.08.
2019
18,67 Platobný
príkaz
DF2019/59 Orange a.s. Mobil 12.08.
2019
41,30 Platobný
príkaz
DF2019/60 BEKWOODCOTE s.r.o.
Bratislava
Materiál 02.08.
2019
275,20 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2019/61 Komunálna poisťovňa Poistné 15.09.
2019
284,33 Platobný
príkaz
DF2019/62 Komunálna poisťovňa Poistné 15.09.
2019
60,48 Platobný
príkaz
DF2019/63 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.08.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/64 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
19.08.
2019
31,20 Platobný
príkaz
DF2019/65 Komunálna poisťovňa Poistné 20.10.
2019
18,89 Platobný
príkaz
DF2019/66 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 20.08.
2019
305,70 Platobný
príkaz
DF2019/67 Technické služby
a.s.
Poplatok za
uloženie odpadu
14.09.
2019
17,63 Platobný
príkaz
DF2019/68 Technické služby
a.s.
Úrok z omeškania 21.08.
2019
1,89 Platobný
príkaz
DF2019/69 Veríme v zábavu
s.r.o.
Detské ihrisko 02.09.
2019
2,796 Platobný
príkaz
DF2019/70 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.09.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/71 Orange a.s. Mobil 12.09.
2019
41,40 Platobný
príkaz
DF2019/72 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.09.
2019
31,20 Platobný
príkaz
DF2019/73 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 20.09.
2019
542,51 Platobný
príkaz
DF2019/74 Technické služby
a.s.
Poplatok za
uloženie odpadu
15.10.
2019
25,42 Platobný
príkaz
DF2019/75 Technické služby
a.s.
Zberná nádoba 27.09.
2019
198,72 Platobný
príkaz
DF2019/76 Šaliga s.r.o. Zateplenie KD 27.09.
2019
11950,19 Platobný
príkaz
DF2019/77 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.10.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/78 Orange a.s. Mobil 13.10.
2019
45,31 Platobný
príkaz
DF2019/79 MADE spol.
s.r.o.
Systémová podpora
URBIS
15.10.
2019
100 Platobný
príkaz
DF2019/80 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.10.
2019
31,20 Platobný
príkaz

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2019/81 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 16.10.
2019
355,21 Platobný
príkaz
DF2019/82 Technické služby
a.s.
Poplatok za
uloženie odpadu
14.11.
2019
16,84 Platobný
príkaz
DF2019/83 STAVI TRANS
s.r.o.
Oprava ciest 29.10.
2019
622,22 Platobný
príkaz
DF2019/84 Orange a.s. Mobil 12.011.
2019
42,38 Platobný
príkaz
DF2019/85 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.11.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/86 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.11.
2019
31,20 Platobný
príkaz
DF2019/87 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 20.11.
2019
357,36 Platobný
príkaz
DF2019/88 Technické služby
a.s.
Poplatok za
uloženie odpadu
15.12.
2019
17,56 Platobný
príkaz
DF2019/89 JAN-PALTRANS,
s.r.o.
Preprava 14.11.
2019
86 Platobný
príkaz
DF2019/90 Ivan Sedláček
Kremnica
Úprava terénu 07.11.
2019
200 Platobný
príkaz
DF2019/91 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné KD 09.12.
2019
12,97 Platobný
príkaz
DF2019/92 Ing.Cibulková Daniela
Banská Bystrica
Overenie účtovníctva 03.12.
2019
324 Platobný
príkaz
DF2019/93 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné Kostol 09.12.
2019
2,88 Platobný
príkaz
DF2019/94 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 14.12.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/95 Ticket Service,
s.r.o.
Poukážky 28.11.
2019
833,88 Platobný
príkaz
DF2019/96 Orange a.s. Mobil 13.12.
2019
41,68 Platobný
príkaz
DF2019/97 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 18.12.
2019
325,07 Platobný
príkaz
DF2019/98 Technické služby
a.s.
Poplatok za
uloženie odpadu
14.01.
2020
17,30 Platobný
príkaz
DF2019/99 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
18.12.
2019
34,32 Platobný
príkaz
DF2019/100 Disig,a.s
Bratislava
KC pre pečať 02.01.
2020
92,40 Platobný
príkaz

 

Čislo Dodávateľ Predmet Dátum
úhrady
Suma Spôsob
úhrady
DF2019/101 Infosystémy, spol.
s.r.o.
Servisné služby 29.12.
2019
36 Platobný
príkaz
DF2019/102 Dušan Reiter
Horná Ves
Zabezpečovanie
odbornej spôsobilosti
11.01.
2020
33,19 Platobný
príkaz
DF2019/103 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné
služby
20.01.
2020
31,20 Platobný
príkaz
DF2019/104 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné
Dom smútku
21.01.
2020
5,24 Platobný
príkaz
DF2019/105 Technické služby
a.s.
Odvoz odpadu 14.01.
2020
337,99 Platobný
príkaz
DF2019/106 Technické služby
a.s.
Poplatok za
uloženie odpadu
14.02.
2020
17,49 Platobný
príkaz
DF2019/107 STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA
Nedoplatok 29.01.
2020
111,56 Platobný
príkaz
DF2019/108 STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA
Nedoplatok 29.01.
2020
414,60 Platobný
príkaz
DF2019/109 STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA
Nedoplatok 29.01.
2020
40,78 Platobný
príkaz
DF2019/110 STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA
Nedoplatok 29.01.
2020
6,72 Platobný
príkaz
DF2019/111 STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA
Nedoplatok 29.01.
2020
293,92 Platobný
príkaz
DF2019/112 OTP Banka Vedenie účtu 31.01.
2020
48 Platobný
príkaz

 

 

Meniny

Dnes: Albín
Zajtra: Anežka
Pozajtra: Bohumil(a)

Počasie


Ads on: Special HTML
Secured by Siteground Web Hosting